2/17/2006

Első év Seasons második rész-Feladat

Seasons feladat második rész: Évszakok számokkal
Egy 20x20-as felületen belül 10x10 cm-en helyezzétek el az évszakoknak megfelelô 4-4 számot erôteljes vágásokkal, elforgatásokkal, megkeresve az adott bet?típusok szép, izgalmas részleteit, találkozási pontjait.
Minden évszakot más-más bet? fog jellemezni, ezek antikva: ITC Baskerville, vagy Garamond, fraktúra, vagy gótbet?, groteszk: Helvetica, vagy Futura, vagy Gill, vagy Avantgarde, a negyedik pedig szabadon választott vegyes, pl. érdekesek az írott típusok, mert nagyon szép a vonalvezetésük.
Emellett minden évszakhoz válasszatok egy vagy két színt, és tervezzetek egy nagyon egyszer?, minden tenhnikával könnyen megvalósítható jelet.
És mindezek mellett én meghatározok minden évszakhoz egy olyan speciális grafikai tematikát, amelyen belül kérnék sok-sok vázlatot, tervet, nagyon egyszer?eket sokszor. Ez a 4 tematika: raszter, gesztus, fotó vagy rajz, typográfiai elemek.
Ezekbôl az elemekbôl fogjuk összeállítani a hónapok lapjait, azaz évszakonként 3-3 lapot, részben tisztán manuálisan, részben
kollázs technikával. Ez a félév legösszetettebb feladata, ezenkívül viszont még lesz kettô, ezeket szóban elmondom.